Palvelut

Palvelut

Puheterapia on Valviran laillistaman terveydenhuollon ammattihenkilön tarjoamaa palvelua. Puheterapeutti on valmistunut Filosofian maisteriksi yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan kommunikaatio- ja toimintakykyä arjessa, kuten kotona, päivähoidossa, koulussa ja työpaikalla. Puheterapia voi sisältää vuorovaikutuksen, puheen, kielen, kuulon, kommunikoinnin, luki-taitojen, syömisen ja äänenkäytön kuntoutusta. Puheterapia perustuu kuntoutussuunnitelmaan ja yhdessä laadittuihin tavoitteisiin.

Yksilöterapia sisältää yhdessä asiakkaan kanssa toteutettuja harjoituksia, ja lisäksi asiakkaan lähi-ihmisten opastusta tavoitteisiin tähtäävään harjoitteluun puheterapian ulkopuolella, asiakkaan arjessa. Asiakkaan arjessa tapahtuva kuntoutus on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin terapiakäynneillä tapahtuva harjoittelu. Yksilöterapia voi sisältää myös esimerkiksi lähi-ihmisten opastus puhetta korvaavien ja tukevien kommunikointikeinojen käyttöön.

Terapia voidaan toteuttaa vastaanotto-, koti-, koulu tai päiväkotikäynteinä. Myös etäterapiaa on mahdollista toteuttaa.

Terapian kustantajana voi olla Kela, sairaanhoitopiirit, kuntayhtymät, asiakkaan kotikunta, vakuutusyhtiöt tai asiakas itse. Kelan kustantamissa terapioissa asiakkaalla on mahdollista saada korvausta kuntoutuksesta aiheutuvista kuluista, josta lisää Kelan sivuilta: Matkat ja vammaistuki lapselle.