Kuka olen

Kuka olen

Elisa

Hei, olen Elisa! Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta tammikuussa 2010. Aloitin valmistuttuani puheterapeuttina yksityisellä puolella Pohjois-Savon alueella Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavien aikuis- ja lapsiasiakkaiden parissa.

Syksyllä 2010 siirryin perusterveydenhuoltoon Päijät-Hämeen perheneuvolaan Lahteen, jossa toimin osana moniammatillista tiimiä lasten ja heidän perheidensä kanssa seuraavien seitsemän vuoden ajan.

Syksyllä 2017 siirryin yksityispuolelle Sanapolku Oy:n puheterapeutiksi uuteen Lahden toimipisteeseen, jossa toteutin kuntien maksusitoumuksilla toteutettavia arviointi- ja terapiakäyntejä sekä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita asiakkaina lapset.

Vuoden 2019 alussa siirryin ammatinharjoittajaksi ja jatkoin yhteistyötä Sanapolku Oy:n kanssa toteuttamalla terapioita Sanapolulta alihankinnan kautta.

1.1.2023 siirryn osaksi toteuttamaan Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta omalla sopimuksellani Kelan kanssa ja osittain jatkan Sanapolku Oy:n kanssa yhteistyötä ja alihankintaa.

Työskentelen lasten puheterapeuttina, mutta yhteistyö koko perheen ja lapsen lähimpien ihmisten kanssa on tiivistä. Työskentelen mielelläni viivästyneen puheen ja kielen kehityksen parissa sekä erilaisia kielellisiä erityisvaikeuksia omaavien lasten kanssa. Erityisesti pidän epäselvän puheen kuntouttamisesta sekä laaja-alaisten kielellisten vaikeuksien kuntouttamisesta. Käytän työssäni aktiivisesti AAC-keinoja, kuten tukiviittomia, kuvia, kommunikointikansioita ja pikapiirtämistä kommunikoinnin ja toiminnan ohjauksen tukena.

Minulle tärkeää on hyvä luottamussuhde asiakkaan ja hänen perheensä kanssa sekä lapsen oman innostuksen ja motivaation löytäminen usein vaikeiltakin tuntuvien kielellisten asioiden äärellä. Leikin merkitystä lapsen oppimisessa ei voi unohtaa. Joskus leikki onkin se ainoa keino, jolla yhteistyö saadaan toimimaan sekä asiakkaan into ja motivaatio syttymään uusien taitojen harjoittelua kohtaan. Lasten kanssa työskennellessä leikki on monin eri tavoin koko ajan läsnä. Parasta puheterapeutin työssä on hyvin toimiva ja luottamuksellinen suhde sekä asiakkaan että hänen perheensä kanssa ja lapsen kanssa yhdessä koetut ilot pienistäkin edistymisen askelista ja onnistumisista!

Vapaa-ajallani pyrin liikkumaan ja ulkoilemaan mahdollisimman paljon. Oma perhe, koira ja hevosharrastus täyttävät sopivasti aikaa työn ulkopuolelta.

Koulutukset

 • Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus puheterapeuteille  25 op, 2021 – 2022
 • Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC  2 pv, 2022
 • Kuvat kielihäiriöisten lasten kuntoutuksessa 4h, 2022
 • Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -verkkokoulutus 2 pv, 2020
 • Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus  1 pv, 2021
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin -verkkokoulutus 1,5 pv, 2021
 • AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät 2 pv, 2020
 • EA- ENSIAPUKURSSI  9.6.2020
 • 3-part Treatment Plan for OPT (Oral Placement Therapy) 2 pv, 2019
 • Lasten ja nuorten pragma-testin koulutus 1 pv, 2019
 • GAS – tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä 3 op, 2018
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla – Workshop 1 pv, 2018
 • Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe 1 pv, 2018
 • Havainnoidaan lisää (epäselvä puhe) 1 pv, 2018
 • Kielijänne. Tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista 1 pv, 2018
 • Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja: kuvauksia 4 lapsen terapiasta, 2018
 • Sata viittomaa lapsen elämään 1 pv, 2017
 • Äänteistä puhetta 1 pv, 2016
 • MIM- vuorovaikutushavainnointi 4 pv, 2015
 • Leikki sijansa saakoon 2 pv, 2014
 • Lasten ja aikuisten puheen apraksiat 2 pv, 2013
 • Äänteellisten pulmien kuntoutus 2 pv, 2012
 • Suomalainen viittomakieli/Jyväsylän yliopisto 36 op, 2002